Σελίδα 1 από 29

  Τίτλος Αντίγραφα
Εξαρτήσεις : Επιστημονική περιοδική Έκδοση για θέματα Εξαρτήσεων 
Edition: Ιούνιος 
Volume: 28 
Year: 2017 
ISSN: 1109-5350 
Call No: 362.29 ΕΞΑ 
Εξαρτήσεις : Επιστημονική περιοδική Έκδοση για θέματα Εξαρτήσεων 
Edition: Ιούνιος 
Volume: 30  
Year: 2018 
ISSN: 1109-5350 
Call No: 362.29 ΕΞΑ 
Κοινοτική Νοσηλευτική : Προάγοντας την Υγεία των Πληθυσμών 
Edition:  
Volume: τ.2 
Year: 2001 
ISBN: 9607875214 
Call No: 610.73 NIE 
Μετάλογος : συστημικές προσεγγίσεις & ψυχοθεραπεία  
Edition: Ιούνιος 16 
Volume: 29 
Year: 2016 
ISSN: 1792-9350 
Call No: 616.891 4 ΜΕΤ  
Μετάλογος : συστημικές προσεγγίσεις & ψυχοθεραπεία 
Edition: Δεκέμβριος 06 
Volume: 10 
Year: 2006 
ISSN: 1792-9350 
Call No: 616.891 4 ΜEΤ 
Νους στην κοινωνία : Η ανάπτυξη των ανώτερων ψυχολογικών διαδικασιών 
Year: 1997 
ISBN 13: 9789600107005 
Call No: 155.413 VYG 
Σκέφτομαι άρα αισθάνομαι : Η γνωσιακή συμπεριφορική μέθοδος για την θεραπεία της κατάθλιψης και του άγχους 
Year: 2007 
ISBN 13: 9789603995012 
Call No: 616.891 42 GRE 
Τα άπλυτα του ζευγαριού : Ανάλυση των συζυγικών σχέσεων 
Year: 1997 
ISBN 13: 9789605110055 
Call No: 306.81 KAU 
Ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας 
Volume: τ.2 
Year: 1993 
ISBN: 9600308578 
Call No: 155.24 ΤΣΙ τ.2 
205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων : ψυχοθεραπείας,κοινωνικής εργασίας,εκπαίδευσης 
Edition:  
Year: 2003 
ISBN 13: 9789600335828 
Call No: 616.891 4 ΑΡΧ